Jdi na obsah Jdi na menu
 


historie kovářství

Historie Kovářství

První pokusy o zpracování železa spadají do 3. tisíciletí př.n.l. Důkazem toho jsou nálezy, pocházející z oblasti Mezopotámie. Větší rozvoj kovářství nastal zhruba ve 12. století př. n. l. v Asii, kde se začínají dělat první kovové předměty určené k denní potřebě.

Halštatské období

V tomto období se používá bronz, ale na území střední Evropy pronikla i snaha o zpracování železa.

Doba Laténská

V tomto období byli kováři Keltové. V tomto období se kovářství oddělilo od hutníků. Vyráběli se např. meče, hřivny, klíče, jednoduché zámky.

Římské kovářství

Navazovalo na kovářství keltské a antického Řecka. Toto kovářství také přijímalo mnoho zajímavých inovací a prvká z jiných kultur.

Slovanské kovářství

Po úpadku Keltů nastal v oblasti střední a východní Evropy úpadek kovářství. V 7. století do této oblasti pronikli Slované, kteří přišli se základními kovářskými znalostmi a velmi rychle opozorovali znalosti germánských kmenů.

Románské kovářství

V tomto období se většina kovářů zabývá výrobou pro zemědělce nebo výrobou zbraní. Vesničtí kováři se věnovali zhotovováním a údržbě zemědělského nářadí.

Gotické kovářství

V této době se stává kovářství uměleckým řemeslem.

Renesanční kovářství

V tomto období stoupala poptávka po kovářské umělecké práci. Vyrábí se hlavně mříže a i drobnější předměty.

Barokní kovářství

V tomto období dosáhlo kovářství svého vrcholu. Vyráběly se dekorativní mříže. Kovářské prvky se začaly objevovat např. v parcích, na balkonech, nádvořích, klepadlech, klíčích a zámcích.

20. století

V první polovině 20. století se objevila řada uměleckých stylů, které fungovaly navzájem. Po druhé světové válce nastal útlum kovářsví uměleckého i běžného. V 70. letech 20. století znovu začala být ceněna ruční práce.

Vesnické kovářství

Nejdůležitější byla funkčnost. Vyráběli zemědělské náčiní. Prováděli na tomto náčiní údržbu a výrobu. Existovalo rozdělení na dva druhy děl a to kovářské díla bílá (výroba a údržba nářadí) a kovářská díla černá (podkovářství a kovářská práce na vozech).